M   E   D   D    C   A   R   E

Coaching  Training  Treatment
Privacy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-03-2022.

Dankuwel dat u vertrouwen stelt in MeddCare. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy goed te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of als u zich aanmeldt als cliënt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van MeddCare Mechanicoaching. U dient zich ervan bewust te zijn dat MeddCare Mechanicoaching niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen, ook niet wanneer deze vermeld staan op de website van MeddCare Mechanicoaching. Door gebruik te maken van de website www.MeddCare.me geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

MeddCare Mechanicoaching respecteert de privacy van alle cliënten en alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Gebruik van uw gegevens voor onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MeddCare Mechanicoaching of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

NAW-gegevens, BSN-nummer en identificatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) hebben wij nodig om u als cliënt in behandeling te kunnen nemen, om betalingen voor gedane diensten effectief te laten verlopen, en om zo nodig overleg te kunnen plegen met uw arts, verwijzer of andere behandelaars. Deze aspecten gebeuren vanzelfsprekend altijd en uitsluitend in overleg met u en met uw toestemming.

Nooit zal MeddCare Mechanicoaching u vragen bankgegevens, BSN-nummer of andere persoonsgegevens kenbaar te maken of via omwegen op te sturen. Voor betalingsdoeleinden of overleg/rapportages wordt te allen tijde uw privacy gewaarborgd, middels gebruik te maken van beveiligde communicatie modules, SSL beveiligde verbindingen voor mail en website, in combinatie met extra beveiliging door een gespecialiseerde instantie.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MeddCare Mechanicoaching. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen en uitsluitend met uw toestemming, bijvoorbeeld voor intercollegiaal overleg, kan de informatie intern binnen het Relax Zentrum gedeeld worden. Onze collegae en werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site, alsmede het gebruik van onze diensten en behandelingen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Inzien/wijzigen van uw persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. U kunt dit via email of een bericht kenbaar maken. Mocht u daar prijs op stellen, dan kunnen de gegevens in uw aanwezigheid op locatie worden aangepast.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Paramedische beroepen hebben een wettelijke verplichting dossiers 10 jaar ter inzage te bewaren. Zie onderstaande contactgegevens.


Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MeddCare Mechanicoaching of die van de webhost (Strato). Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor eigen analyse en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Websites van derden

De privacyverklaring van MeddCare Mechanicoaching is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van een website de privacyverklaring van de desbetreffende website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan het wettelijk voorgeschreven privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

MeddCare Mechanicoaching
Yvonne Medd
Hoogstraat 1A
1391 BP Abcoude

yvonne@meddcare.me
06 55 338 559

contact|gegevens|privacy|disclaimer|algemene voorwaarden|klachtenregeling|sitemap
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn