M   E   D   D    C   A   R   E

Coaching  Training  Treatment
Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Laat het mij weten. We proberen samen tot een oplossing te komen.
Mocht dat niet lukken, dan is de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) van toepassing.


Klachten- en Geschillen Fysiotherapie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve  klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie. Deelname aan de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie is kosteloos voor KNGF-leden.                 


Klachtenregeling Fysiotherapie

Het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie dat het KNGF in overeenstemming met Zorgbelang Nederland heeft opgesteld, kunt u gebruiken in uw praktijk. Deze regeling bepaalt onder andere dat u binnen zes weken schriftelijk een oordeel geeft over de klacht en de te nemen maatregelen. Deze termijn mag u  indien nodig  met vier weken verlengen.
Het reglement kunt u voorzien van uw eigen praktijklogo en informatie. Onderdeel van de klachtenregeling is dat uw patiënten gebruik kunnen maken van de klachtenfunctionarissen die door het KNGF beschikbaar stelt.Deze functionarissen adviseren patiënten desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Een goede klachtenopvang aan het begin kan geschillen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie voorkomen en beperken.


Geschillencommissie Fysiotherapie

Wanneer een patiënt het niet eens is met uw oordeel over een klacht, dan kan hij dit geschil voorleggen bij de  Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van € 25.000,-. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het reglement is opgenomen dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.


Informatie voor patiënten/cliënten

Op staan informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen. Uw patiënt kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Uw patiënt kan hiervoor contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting .contact|gegevens|privacy|disclaimer|algemene voorwaarden|klachtenregeling|sitemap
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn